Wat heb je aan de informatieavond op school?

informatie

Maandag was er een informatieavond op school én ik had geen zin. Ik was van plan niet te gaan. Het paste namelijk niet in mijn trainingsschema, want maandagavond was het bootcamp avond. Waarom zou ik mijn bootcamp avond inruilen voor 2,5 uur in een schoollokaal zitten. Ik moest 2,5 uur aanwezig zijn, want ik twee jongens op school zitten.

Lekkere papa ben jij
Naar mate ik er over nadacht begon ik terug te krabbelen. De gedachte dat ik een slechte papa was spookte steeds door mijn hoofd. Het was zelfs zo dwingend aanwezig dat ik steeds meer begon te twijfelen. Mama en/of papa moesten wel aanwezig zijn op de informatieavond. Aangezien mijn ex niet kon vanwege de jongens, besloot ik toch te gaan.

Er naartoe gaan was de juiste keuze
Afgelopen maandagavond zat ik in een bomvol klaslokaal met tientallen ouders. Na 2,5 uur kwam ik met veel informatie van school terug. Ik was blij dat ik gegaan was. Eigenlijk om een paar simpele redenen:

 • Ik wist wie de leraar en leraressen waren van de jongens en vice versa
  Gedurende de uitleg kreeg ik een idee wie de leraar en leraressen van de jongens waren, hoe ze overkwamen en waarop we moesten letten gedurende het schooljaar. De leraar en leraressen wisten nu ook wie de papa van de Joshua en Diego was.
 • Ik zag de andere ouders van de kinderen in de klas
  Wat voor de leraar en leraressen gold, gold ook voor de ouders van de klasgenoten van de jongens. Handig voor mogelijke speelkameraadjes van de kinderen later in het schooljaar.
 • We kregen handige tips over de lesstof en het huiswerk wat eraan komt
  De leraar en leraressen gaven vele tips waar we de kinderen thuis mee konden helpen. Er werd gestimuleerd om met de kinderen thuis te leren lezen en te leren rekenen. Bij het rekenen gaven ze bijvoorbeeld aan tot welk getal ze dit schooljaar gingen.
 • De achterliggende reden van een methode of verandering op school
  Er ontstonden discussies waarom er voor bepaalde methodes gekozen was, wat er met gegevens werden gedaan van enkele vragenlijsten en waarom werkwijzen veranderden. Zo ging het aantal rapporten dit schooljaar van 3 naar 2. Het was handig om vanuit eerste hand te horen wat de reden hierachter was.

De 2,5 uur was daarom wel gespendeerd en leverde juist tijd op. Nu hoefde ik gedurende het schooljaar minder te vragen en uit te zoeken waar de jongens mee bezig waren en waarom. Het zou handig zijn als ik volgend schooljaar de waarde van de informatieavond nog herinner,   zodat ik ook dan de informatieavond prefereer boven het sporten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *